Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Blog van Arga Paternotte.

Zij is jarenlang betrokken geweest bij Balans: als hoofdredacteur van Balans Magazine én beleidsmedewerker. Tegenwoordig is ze freelance medewerker van Balans. Zij deelt nog altijd graag haar mening!

Was ik geboren in een land waar men zuiver zingend door het leven ging, ik was een loser. Want stem houden kan ik niet en met mijn muzikale geheugen is het bar slecht gesteld. Was tekenen een kernvak op de middelbare school, dan was ik verzekerd geweest van een dikke onvoldoende. Zou skiën hier een nationale sport zijn, ik stond aan de zijlijn.

http://www.balansdigitaal.nl/actueel/weblogs/blog-van-arga/

 

Blog van Prof. Stijn Vanheule

Professor aan de Universiteit in Gent met allerlei interessante artikelen en boekbesprekingen.

http://stijnvanheule.psychoanalysis.be/

 

Blog van Yvonne van Riemsdijk over ‘kritische ouders via social media’

Al enige tijd zijn er veranderingen te bespeuren in het gedrag van ouders van kinderen met ADHD en ASS op sociale media. Waar zij voorheen vooral steun hadden aan elkaar en informatie uitwisselden over de stoornissen en problematiek van hun kinderen, lijken velen van hen zich tegenwoordig alleen nog maar bezig te houden met het bestrijden van de visie van andersdenkenden. De methodes die ze daarvoor hanteren en het bijbehorende taalgebruik zijn inmiddels zo berucht dat geen weldenkend mens zich nog wil branden aan een discussie of een gewone conversatie over ADHD en autisme. De dappere eenling die (per ongeluk) toch een poging waagt wacht direct een groepsaanval en een complete virtuele lynchpartij.

http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/yvonne-van-r/2014/09/11/wangedrag-ouders-sociale-media/

 

Blog van Yvonne van Riemsdijk over ‘Diagnose, stoornissen en behandeling. Een andere weg.'

Begin 1997 was mijn zoon 11 jaar oud toen een korte poliklinische behandeling, een ernstige crisis, een spoedopname en een intensieve behandeling van anderhalf jaar elkaar opvolgden. De diagnose: ADHD, PDD-NOS, Gilles de la Tourette en LVG. Na de opname wilde ik mijn zoon beslist thuis laten wonen, ondanks dat het behandelteam van mening was dat dit waarschijnlijk niet zou gaan lukken. De prognose was slecht: hij zou altijd van zijn ouders en van de hulpverlening afhankelijk blijven. Hij zou nooit een normaal sociaal leven kunnen hebben, nooit zelfstandig kunnen wonen en nooit kunnen werken in een reguliere baan. Kortom, een rampscenario!

http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/yvonne-van-r/2014/01/03/diagnose-stoornissen-behandeling/

 

Blog van Sterre Hunvie

Waarom wij een diagnose hebben

Wederom staat het stellen of hebben van een diagnose ter discussie. Worden er niet te veel labels geplakt op onze kinderen? Kan het kind nog wel kind zijn? Waar zijn al die etiketten toch voor nodig? Ik twijfel niet aan de diagnose, ik vraag mij af wat er zou gebeuren als er geen diagnoses meer zijn.

http://sterrehunvie.wordpress.com/

Interessant materiaal

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

Beschikbaar materiaal

gunkinderenlabelBrochure

Mijn kind is anders. Wat nu?
Welkom bij de campagne Gun Kinderen Hun Eigen Label.

Het aantal kinderen in Nederland met een officiële diagnose voor een psychiatrische stoornis is in de laatste
jaren explosief gestegen. Denk aan diagnoses voor ADHD, PDDNOS, Anti-Sociaal, Manisch-depressief, ADD, Borderline, Bipolair en nog vele andere stoornissen.
De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?

Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of dat zij het in deze tijd en maatschappij moeilijker hebben om tot hun recht te komen en goed te kunnen participeren?
De vraag is dan; is dat erg, hoe komt dat en wat kunnen wij daar aan doen?

Klik hier voor de PDF.

Klik hier om 50 exemplaren te bestellen voor 10,00 euro verzendkosten

 

Rapporten

rmoSamen verder, verder samen

Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Hoe die veranderingen precies uitpakken is onzeker, maar het is duidelijk dat alle betrokkenen zich maximaal inzetten voor
de ondersteuning van kinderen en gezinnen met opgroei- of opvoedproblemen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe een goede balans tussen enerzijds de inzet van gespecialiseerde zorg, eerstelijnshulp en ondersteuning en anderzijds de inzet van gezinnen en het sociale netwerk eruitziet als kinderen en gezinnen kampen met zware of complexe problematiek.

Klik hier voor het rapport

 

kanariesKanaries in de leerfabriek

Welke ideologie is latent aanwezig in ons onderwijssysteem? Welk effect heeft deze op de identiteit van de kinderen die dit onderwijs doorlopen? Deze analyse richt de schijnwerpers op impliciete waarden die het onderwijs uitdraagt, misschien zelfs zonder dat te willen. Het kind is daarin een radertje in een rendementsmachine. Gelukkig zijn er alternatieven.

Klik hier voor het rapport

 

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

 

Presentaties

Bruno Vanobbergen - Kinderrechtencommissaris Vlaanderen

Klik hier voor de presentatie

 

Erik Gerritsen - Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Amsterdam en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Klik hier voor de presentatie

 

Stijn Vanheule - Hoogleraar Universiteit Gent

Klik hier voor de presentatie