Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

 

Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Er verandert veel in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Die wet brengt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar het niveau van de gemeenten. Bovendien beoogt de wet een omslag naar meer eigen kracht, het betrekken van sociale netwerken bij opvoedingsvragen en eerstelijnszorg die zoveel mogelijk problematiek ontzorgt en demedicaliseert.

RMO logo header 3C
Hoewel deze visie veel bijval krijgt, is er ook onduidelijkheid over de relatie tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg. Met name als het gaat om kinderen met complexe of zware problematiek. Samen met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ( RVZ) verkent de RMO op welke wijze goede zorg voor kinderen en gezinnen met complexe problematiek in het nieuwe stelsel vorm krijgt.

Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad is het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan t.b.v. volksgezondheid, zorg en onderzoek

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind

Nederlands Jeugdinstituut 

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp.

Kinderombudsman 

De Kinderombudsman adviseert het Nederlands parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat 

De Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement

Interessant materiaal

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

Beschikbaar materiaal

gunkinderenlabelBrochure

Mijn kind is anders. Wat nu?
Welkom bij de campagne Gun Kinderen Hun Eigen Label.

Het aantal kinderen in Nederland met een officiële diagnose voor een psychiatrische stoornis is in de laatste
jaren explosief gestegen. Denk aan diagnoses voor ADHD, PDDNOS, Anti-Sociaal, Manisch-depressief, ADD, Borderline, Bipolair en nog vele andere stoornissen.
De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?

Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of dat zij het in deze tijd en maatschappij moeilijker hebben om tot hun recht te komen en goed te kunnen participeren?
De vraag is dan; is dat erg, hoe komt dat en wat kunnen wij daar aan doen?

Klik hier voor de PDF.

Klik hier om 50 exemplaren te bestellen voor 10,00 euro verzendkosten

 

Rapporten

rmoSamen verder, verder samen

Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Hoe die veranderingen precies uitpakken is onzeker, maar het is duidelijk dat alle betrokkenen zich maximaal inzetten voor
de ondersteuning van kinderen en gezinnen met opgroei- of opvoedproblemen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe een goede balans tussen enerzijds de inzet van gespecialiseerde zorg, eerstelijnshulp en ondersteuning en anderzijds de inzet van gezinnen en het sociale netwerk eruitziet als kinderen en gezinnen kampen met zware of complexe problematiek.

Klik hier voor het rapport

 

kanariesKanaries in de leerfabriek

Welke ideologie is latent aanwezig in ons onderwijssysteem? Welk effect heeft deze op de identiteit van de kinderen die dit onderwijs doorlopen? Deze analyse richt de schijnwerpers op impliciete waarden die het onderwijs uitdraagt, misschien zelfs zonder dat te willen. Het kind is daarin een radertje in een rendementsmachine. Gelukkig zijn er alternatieven.

Klik hier voor het rapport

 

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

 

Presentaties

Bruno Vanobbergen - Kinderrechtencommissaris Vlaanderen

Klik hier voor de presentatie

 

Erik Gerritsen - Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Amsterdam en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Klik hier voor de presentatie

 

Stijn Vanheule - Hoogleraar Universiteit Gent

Klik hier voor de presentatie