Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Campagne

De campagne ‘Gun kinderen hun eigen label!’ is een initiatief van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, een idealistisch instituut dat zich richt op het onderzoeken en analyseren van mediaontwikkelingen en de consequenties voor onze maatschappij.

Voor meer informatie over de Academie, zie http://www.mediaenmaatschappij.nl/index.php/academie/academie

De campagne bestaat uit de volgende onderdelen:

foto 1Campagnefilm ‘Gun kinderen hun eigen label’

Regisseur: Thomas Ginn van Cling Film
Producer: Rebecca Smaak
Opnamen: Studio GO1, Amsterdam

Campagne posters:

Er zijn 5 verschillende posters ontworpen die allemaal gratis te downloaden zijn via deze link.

foto 3

Idee en tekst: Liesbeth Hop
Ontwerp: Jos de Jong, Copycentre Alkmaar

Campagnewebsite

Concept en teksten: Liesbeth Hop
Ontwerp en uitvoering: Jeroen van der Haas
Hosting: VIP Internet

nieuwspoorttransparant


Expertbijeenkomst op donderdag 22 januari 2015 in Nieuwspoort Den Haag

Op donderdag 22 januari 2015 zal van 14.00 – 16.00 uur een expertbijeenkomst plaatsvinden in de Aristo Zalen te Utrecht, voor jeugdprofessionals uit het onderwijs, jeugdzorg en voor beleidsmakers van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid.

bruno

Dhr. Dr. Bruno Vanobbergen, Kinderrechten Commissaris van het Vlaamse Parlement zal de in België zeer succesvolle campagne ‘DRUK’ presenteren, bestaande uit een tweetal documentaires, een beleidsadviesrapport en de boekjes Indruk en Proefdruk met daarin reacties van kinderen en jongeren en bewustzijnsoefeningen voor jeugdprofessionals en beleidsmakers.

proefdrukDeelname is kosteloos en voor alle aanwezigen zal een exemplaar van het totale DRUK campagnepakket beschikbaar zijn, inclusief de DVD met de documentaires. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar tijdens deze expertbijeenkomst, dus meldt u zich spoedig aan.

Een nieuwe generatie van moeilijke kinderen?

Het aantal kinderen in Nederland met een officiële diagnose voor een psychiatrische stoornis is in de laatste jaren explosief gestegen[1]. Denk aan diagnoses voor ADHD, PDD-NOS, Anti-Sociaal, Manisch-depressief, ADD, Borderline, Bipolair en nog vele andere stoornissen.

  • De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?

Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of dat zij het in deze tijd en maatschappij moeilijker hebben om tot hun recht te komen en goed te kunnen participeren? De vraag is dan; is dat erg, hoe komt dat en wat kunnen wij daar aan doen?

[1] http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/participatie-van-jongeren-met-psychische

 

Een diagnose mag een kind niet belemmeren

Wanneer een diagnose een kind verder helpt en belemmeringen oplost, dan kan waarschijnlijk niemand daar iets op tegen hebben. Maar wanneer een diagnose juist belemmeringen veroorzaakt, waardoor een kind niet goed kan participeren in onze samenleving, dan lijkt het niet verstandig te vroeg, te snel en te hard een uitsluitend medische diagnose te geven.

Er kleeft namelijk een aantal belangrijke nadelen aan het ‘bestempelen’ van kinderen met een psychiatrische diagnose. Klik hier voor een schets van deze nadelen. 

Kinderen leven in veranderende tijdgeest

Hoe komt het nu dat we in deze tijd zo’n enorme toename van kinderen met psychiatrische diagnoses zien? Dat is een complexe vraag omdat veel factoren daar invloed op hebben. Denk aan veranderende opvoedstijlen, onderwijssystemen, overheidsbeleid, visies vanuit de wetenschap, nieuwe media-ontwikkelingen en een actieve farmaceutische industrie.

Toch is het wel belangrijk je daar enigszins in te verdiepen, zodat je meer inzicht krijgt in alle krachten die meespelen in dit veld. Klik hier voor een beschrijving van de oorzaken.