Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Websites voor het onderwijs

www.kinderrechtencommissariaat.be

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratisproefdruk aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

 

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

 

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

 

Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad is het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan t.b.v. volksgezondheid, zorg en onderzoek

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind

Kanjertrainingen

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast kunnen ouders met hun kind de Kanjertraining volgen.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken

Passend Onderwijs 

Informatie over vormen en activiteiten van en over passend onderwijs

Kinderombudsman 

De Kinderombudsman adviseert het Nederlands parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat 

De Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement