Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Publicaties voor jeugdzorg

dirkdewachter"Eigenlijk zijn we allemaal psychiatrische patiënten", de Morgen

"There's a crack in everything, that's how the light gets in", zong Leonard Cohen. Dat lijkt ook zowat de levensleus van psychiater Dirk De Wachter te zijn. "Pas wanneer er zich barsten in ons leven opdringen, is er tijd om de chaos even aan ons voorbij te laten razen en stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal misloopt", zo vertelde hij gisteren in Alleen Elvis blijft bestaan op Canvas.

Zolang ons leven min of meer gesmeerd loopt, we succes hebben, onze carrière een vliegende start neemt en alles ook relatiegewijs vrij goed mee zit, laten mensen zich door het leven op sleeptouw nemen, zegt Dirk De Wachter in een gesprek met Thomas Vanderveken op Canvas. "Het moderne leven hangt aaneen van de kicks en wordt voortgestuwd door een continue zoektocht naar genot." (13-12-2014)

'Anders' zijn is medisch geworden, Parool

anderzijnIn diezelfde periode hoorde Nederland van nieuwe termen voor kinderen die heel druk waren, of sociaal ongemakkelijk. Opeens waren er diagnoses en dus verwijzingen voor behandeling. Verhoef spreekt over medicalisering van de jeugdzorg: "En die medicalisering is veel te hard gegaan. Hoe blij we ook kunnen zijn dat we weten hoe we met zekere problemen moeten omgaan, een bijeffect was dat iets soms te snel een stoornis werd genoemd. Er was inmiddels een generatie ouders met de neiging om opvoedprobelemen buiten henzelf te leggen. Het 'anders'zijn werd medisch. En die ouders waren blij met dat stempel. Dat was het perverse van het systeem, want zonder stempel was er op school minder aandacht voor die kinderen." (01-12-2014)

 

besteoplossing'Beste oplossing is niet altijd dure', Parool

In januari begint de jeugdzorg nieuwe stijl. D66-wethouder Simone Kukenheim: 'Het is ambitieuzer om grote problemen te voorkomen dan pas in te grijpen als een kind in gevaar is.' (28-11-2014)

 

nooitmeerslapenNooit meer slapen, Volkskrant

Hoe meer wetenschappelijk onderzoek ernaar gedaan wordt, hoe duidelijker naar voren komt dat we te weinig slapen, én, verontrustender nog, dat dat ook echt heel slecht is voor onze gezondheid. Hoe komt dat? En wat moeten we doen? (29-11-2014)

 

 

 

HaarlemsdagbladWildebras en Metropool

Een op de 22 kinderen, dus ongeveer een in elke klas, slikt Ritalin vanwege ADHD. Vroeger werd een druk kind gewoon een wildebras genoemd. Nu noemen we het ziek en moet het aan de pilletjes. (05-11-2014 en 07-11-2014)

 

sterkegroeipillenSterke groei pilgebruik bij kinderen, Haarlems Dagblad

Bijna een op de twintig kinderen in de basisschoolleeftijd krijgt medicatie wegens een gedragsstroornis, vooral ADHD.

Leerkracht ziet 'symtomen'van ADHD het eerst. (05-11-2014)

 

doeeensgekparoolDoe eens goed gek, Parool

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer drieduizend mensen een eerste psychose, vaak jongvolwassenen. Ook Chester Navarro heeft een psychose gehad. (30-10-2014) 

 

 

 

IMG-20141024-WA0000

Vriendin, Een kind is meer dan alleen dat stempel

ADHD, autisme, PDD-NOS. Bijna elk kind heeft tegenwoordig wel iets. Hoe komt dat en is dat wel goed? Gezinscoach Liesbeth (51) begon een campagne: Gun kinderen hun eigen label. "Door een kind te labelen, wordt hij 'afwijkend' en dus 'niet normaal'." (24-10-2014)

IMG-20141024-WA0001'Een kind is meer dan alleen dat stempel'

 

 

Pillen via de achterdeur, KRO Brandpunt

brandpunt2

Reportage uit Uitzending Brandpunt 19 oktober 2014

Nederlandse experts willen ons doen geloven dat 650.000 volwassenen in Nederland aan ADHD lijden en zo snel mogelijk aan de pillen moeten. Maar hoe komen ze tot deze conclusie? Uit een geheim Europees rapport blijkt dat het ADHD-medicijn voor volwassenen niet is goedgekeurd. Het heeft te veel gevaarlijke bijwerkingen. Maar rapport of niet; de verkoop gaat gewoon door. Aart Zeeman over hoe een stoornis bij onze kinderen, ook een probleem voor onze volwassenen moest worden. 

 

Ouders, u doet het goed, Elsevier

ElsevierVeel vaders en moeders hebben het gevoel als ouders te falen, terwijl het met de meeste kinderen toch redelijk goed gaat.

Vanwaar die onzekerheid? Staan ze te veel alleen in onze cultuur? Krijgen ze te makkelijk overal de schuld van?

Of durven ze hun kinderen niet meer te nemen zoals ze zijn? (13-09-2014)

 

 


Kanaries in de leerfabriek - Stijn VanheuleKanaries

"Leerlingen met stoornis laten de neveneffecten van ons onderwijssysteem zien"

Toespraak en blog door dhr. Stijn Vanheule, klinisch psycholoog en psychoanalyticus UGent. Titel: ‘Kanaries in de leerfabriek: Leerlingen met stoornis laten de neveneffecten van ons onderwijssysteem zien.’

 

 


Margriet, discussie Gesprek Van De Dag (19-09-2014)

margietSteeds meer kinderen krijgen een psychiatrische diagnose *(denk aan ADHD). De onlangs gestarte campagne Gun Kinderen Hun Eigen Label! wil meer aandacht voor de eigenheid van kinderen.

Stelling: We plaatsen kinderen te snel in een hokje ja/nee

 

 

 

 

 

participatiejongerenParticipatie van jongeren met psychische problemen, Gezondheidsraad, juli 2014

Het persbericht, de samenvatting en het totale rapport van de Gezondheidsraad over de toename van het aantal kinderen en jongeren met psychische problemen en hoe wij hen kunnen helpen optimaal te participeren in de maatschappij.

 

 

adhdmaatschappijADHD; Medicatie en maatschappij, Gezondheidsraad, juli 2014

Het persbericht, de samenvatting en het totale rapport van de Gezondheidsraad over het aantal kinderen met ADHD en de bijbehorende medicatie.

 

 

 

Position Papers voor project Kwetsbare Kinderen en Jeugdzorg, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 29 juli 2014

Er verandert veel in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Die wet brengt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar het niveau van de gemeenten. Bovendien beoogt de wet een omslag naar meer eigen kracht, het betrekken van sociale netwerken bij opvoedingsvragen en eerstelijnszorg die zoveel mogelijk problematiek ontzorgt en demedicaliseert. RMO logo header 3C

Hoewel deze visie veel bijval krijgt, is er ook onduidelijkheid over de relatie tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg. Met name als het gaat om kinderen met complexe of zware problematiek. Samen met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ( RVZ) verkent de RMO op welke wijze goede zorg voor kinderen en gezinnen met complexe problematiek in het nieuwe stelsel vorm krijgt.

 

trouwautismeBijna 3 procent van kinderen heeft autisme, Trouw, 25 augustus 2014

Bijna drie procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft autisme of een daaraan verwante stoornis. Het gaat om zo'n 43.000 kinderen in Nederland. Bij jongens komen deze stoornissen meer dan twee keer zo vaak voor als bij meisjes. Jongens worden ook ruim vier keer zo vaak behandeld als meisjes vanwege hun autisme of een daaraan verwante stoornis.

In de groep kinderen van 4 tot 7 jaar heeft bijna 1 procent autisme. Bij de 10- tot 12-jarigen is dat 7 procent bij jongens en 3,5 procent bij meisjes. Dat oudere kinderen vaker autisme lijken te hebben, komt waarschijnlijk doordat de diagnose pas later wordt gesteld.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag, op basis van door ouders gerapporteerde gegevens. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD. Bij kinderen zonder autisme is dat 2 procent.

Klik hier voor het CBS onderzoek.

 

parooloktoberArtikel Parool 11 oktober 2014

"Ik vind dat kinderen al heel jong in het hokje adhd'er of autist geplaatst worden"

Nikki Terluin (23) is zeilster en pedegoog in spé. Met haar blauwe, winddichte Deltajas lijkt ze klaar om de trosserr los te gooien.
Dat klopt, want straks moet ze met de tram naar zeilschool Nautiekop de Veemkade, waar ze zeilles geeft aan kinderen.
Vandaag komt er een groep van de naschoolse opvang. "Ik geef niet te veel theorie, kinderen willen niet weten wat overstag
gaan en gijpen is.

De Pretpark Generatie: De Buitenbeentjes

PretparkgeneratieHoofdstuk 11 uit het boek De Pretpark Generatie van Prof. Aryan van der Leij, Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. 
In elke samenleving lopen personen rond die, om een of andere reden, afwijken van de 'mainstream': de buitenbeentjes. De vraag is of de pretparkcultuur bijdraagt aan de manifestatie en toename van het aantal 'buitenbeentjes'. 
De pretparkgeneratie staat model voor de manier waarop we tegenwoordig met elkaar en vooral met onszelf en onze kinderen omgaan: alles moet leuk zijn, en gericht op een directe bevrediging van de eigen lust. Dat in tegenstelling tot vroeger, toen juist fatsoen en gemeenschapszin hoog in het vaandel stonden.

Klik hier voor hoofdstuk 11: Buitenbeentjes

Lees en bestel het boek hier via www.bol.com

 

Kind en beeldscherm: een te hecht koppel, Medisch Contact, 22 mei 2014

medischcontact

Een interessant artikel over de mogelijke effecten van media op fysische en psychische problemen bij kinderen, naar aanleiding van een expertmeeting

 

 

 

Kwartetten met kinderen? Over echt passend onderwijs…, 26 februari 2014

kwartetten

Een kritische blik op het nieuwe beleid van Passend Onderwijs en of wij daar wel klaar voor zijn.

 

 

 

 

 

 

medischcontact2Jong gedrag vaak verward met ADHD, juni 2013

Vroege leerlingen zijn jonger dan hun klasgenootjes en gedragen zich daar ook dikwijls naar. Maar professionals zien dit gedrag nogal eens aan voor ADHD, met alle schadelijke gevolgen van dien. Sociaal wetenschappers maken zich zorgen.

 

 

Ontzorgen en normaliseren (2012), de RMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, april 2012 

Ontzorgen en normaliserenDe jeugdzorg loopt tegen haar grenzen aan. Steeds meer kinderen en gezinnen komen in de zware en dure hulpverlening terecht. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag.

 

 

Labels horen niet aan een kind maar aan een koffer, Volkskrant, 23 oktober 2013

labelskind

Een artikel over ‘gekke’ kinderen in het Passend Onderwijs door Ivo Mijland.

 

 

 

Onderzoeksrapport over Social Media Stress onder kinderen en jongeren, Nationale Academie voor Media & Maatschappij, mei 2012

socialmediastress

In mei 2012 publiceerde de Academie een onderzoek over Social Media Stress onder jongeren. Daaruit bleek dat jongeren onder druk staan door de sterke aantrekkingskracht van de Sociale Media. Zij zijn bang om dingen te missen (FOMO: Fear of Missing Out) en voelen de online druk van de vriendengroep. 

 

 

Werken aan een veilig leefklimaatWerken aan een veilig leefklimaat voor alle kinderen, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, maart 2013

Opvoeden is niet alleen een zaak van ouders, maar ook van docenten, vrienden, buren, winkeliers en politieagenten. In diverse adviezen heeft de RMO handreikingen gedaan hoe de overheid kan investeren in een positief opgroeiklimaat.

De gewoonste zaak van de wereldDe gewoonste zaak van de wereld, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, januari 2013

De RMO heeft de afgelopen jaren diverse adviezen gepubliceerd over de gewenste koers van het jeugd- en gezinsbeleid. Geen directe overheidsinterventies gericht op het individu, maar versterking van sociale netwerken, van de zogeheten ‘pedagogische civil society’.

 

Artikel Frits Boer ’Een kind is een kind, niet zijn diagnose - Medisch Contact 30 juli 2009

Een kind is een kind niet zijn label, Frits Boer, 2009

Kinderen zijn steeds vaker dyslectisch, te druk, te dik of grijnzen je bebeugeld toe. Zijn er nog wel normale kinderen? Over deze vraag zal Frits Boer, hoogleraar kinderpsychiatrie aan het AMC en opleider bij de Bascule, op 1 oktober spreken tijdens het KNMG-congres ‘Van het concert des levens… Medische zorg van wieg tot graf’. In een interview met Medisch Contact gaat hij vooral in op de vraag waarom ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS) steeds vaker lijken voor te komen.

 

 

 

Trudy Dehue, de aangepaste aandoening - Volkskrant, 7 juni 2014

Trudy Dehue, de aangepaste aandoening - Volkskrant, 7 juni 2014 - PDF link

Trudy Dehue, de aangeprate aandoening, Volkskrant 7 juni 2014

Een beroemde Indiase fabel vertelt hoe zes blinde mannen een olifant betasten. Een van hen heeft de staart te pakken en zegt: een olifant is lang en dun. De andervoeltaan de slurfen rept van een beweeglijke slang met twee gaatjes aan het einde. De man die de olifantbij de poot heeft, wijst op het harde en ronde karaktervan hetbeest. Enzovoort. De moraal van dit verhaal? Ik zou zeggen, l: je kunt oprecht en correct over hetzelfde ding rapporteren en elkaar toch tegenspreken. En z: als je metz'n allen rond zo'n olifant staat, heeft het weinig zin om te wagen:'oké, maar wie heeft er nou gelijk?

 

 

Column, Frits Boer, E-Stoornissen - ADF Stichting - zomer 2013Frits Boer, e-Stoornissen XX

Wanneer je tot het legioen behoort van mensen die met het OV van A naar B reizen, ken je het beeld. Een gezellig groepje jongeren ploft neer op de bank. Vervolgens duikt iedereen in het schermpje van zijn smartphone en begint snel te tikken.

 

 

 

 

Stijn Vanheule, opvoeden vanuit de apothekerskast? - TVW, september 2011

Vanheule, TvW 318-2 - Psychiatriseren van kinderen

Enige tijd geleden vroeg een bezorgde moeder naar mijn mening over het functioneren van haar zesjarig zoontje. Kort daarvoor was er op school een eerste oudercontact geweest, waarbij de leerkracht van het eerste leerjaar het gesprek laconiek begon met de woorden: "Wat denkt u van Rilatine mevrouw?"

 

 

 

 

Column Frits Boer, Speciaal In Bepaalde Situaties - Balans Magazine, augustus/september 2010

Frits Boer, SIBS 2010 XX

Wanneer Marcia, 8 jaar oud, door moeder van school wordt gehaald, is ze verrast ook vader en haar broer Bob van 10 te zien. Hoefde jij niet naar school vandaag?

 

 

 

 

 

Colums Frits Boer, Verlegenheid als kracht - ADF Stichting, winter 2013

Frits Boer, Verlegenheid als kracht

In De Meern staat de Mentaalkathedraal. Ooit een neogotische kerk, later gebruikt als metaalfabriek en nu een cultureel centrum. Deze zomer gekozen als locatie voor een voorvertoning van de voorstelling ANGST door Podium T.