Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

www.kinderrechtencommissariaat.be

proefdruk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen. Deze documenten zijn zeer de moeite waard en maken onderdeel uit van de zeer succesvolle DRUK campagne in België. De documenten zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals, maar ook voor PABO-studenten:

1. Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

indruk

2. (In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

3. (Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

 

Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Er verandert veel in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Die wet brengt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar het niveau van de gemeenten. Bovendien beoogt de wet een omslag naar meer eigen kracht, het betrekken van sociale netwerken bij opvoedingsvragen en eerstelijnszorg die zoveel mogelijk problematiek ontzorgt en demedicaliseert.

RMO logo header 3C
Hoewel deze visie veel bijval krijgt, is er ook onduidelijkheid over de relatie tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg. Met name als het gaat om kinderen met complexe of zware problematiek. Samen met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ( RVZ) verkent de RMO op welke wijze goede zorg voor kinderen en gezinnen met complexe problematiek in het nieuwe stelsel vorm krijgt.

Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad is het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan t.b.v. volksgezondheid, zorg en onderzoek

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind

Nederlands Jeugdinstituut 

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp.

Kinderombudsman 

De Kinderombudsman adviseert het Nederlands parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat 

De Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement