Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Websites voor de wetenschap

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/in-proef-druk

De website van het Vlaamse Kinderrechten Commissariaat, die een aantal interessante documenten gratis aanbiedt op het gebied van het labelen van kinderen – oktober 2012:

Het Kinderrechtencommissariaat wil meer ruimte voor kinderen met een label – een Advies

(In) druk – Een prachtig boek waarin kinderen aan het woord komen over hun label

(Proef) druk – Een interessant werkboek voor jeugdprofessionals, dat het bewustzijn over labelen vergroot. De oefeningen maken je sterk aan het denken!

indruk

proefdruk

 

 

 

 

 

   

 

Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad is het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan t.b.v. volksgezondheid, zorg en onderzoek

Jonge Gezondheidsraad 

De Jonge Gezondheidsraad is het netwerk van jonge wetenschappers dat beleidsrelevante ontwikkelingen signaleert en bediscussieert met jonge beleidsmakers en zittende leden van de Gezondheidsraad

Eusanh 

Europees netwerk van nationale wetenschappelijke advies­organen op het gebied van volksgezondheid

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind

Nederlands Jeugdinstituut 

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken

Bureau Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp.

Expertisecentrum Forensische Jeugdzorg 

Diagnostisch onderzoek voor jongeren en ouders van Ambulatorium Universiteit Utrecht 

Kinderombudsman

De Kinderombudsman adviseert het Nederlands parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten